وحی


اين منم : خدای بزرگ شما
خدای آسمانها و زمين، خدای مشرق و مغرب، خدای توانايی که دنيای شما در دست حکمت اوست، خدايی که بر هر چيز تواناست. آفريننده ای که اراده او کافی است، بگويد موجود شو، وجود می يابد.
و شما انسانها اکثراً نمی دانيد و خدای خود را نمی شناسيد.
آنقدر به زندگی دچاريد، آنقدر در پی آرزوهای دور و دراز خود روانيد، آنقدر خالی از معنای آدم شده ايد که تصوير خود را در آينه نمی شناسيد.
از کجا آمده ای، آمدنت بهر چه بود، به کجا ميروی آخر ...
گمراهتر از چهارپايان در آن زاويه حيوانی خود به چرا مشغول، کودکانه تر از کودکان در ميان اسباب بازيهای رنگارنگ خود به بيخبری عادت.
جمعی در جلسه کنکور آرام نشسته اند، در فکر خوردن کيک و آبميوه، شايد هم چشمهايشان دنبال سهم ديگران و جمعی آنطرفتر تخت خوابيده اند. روزی فرشته مرگ ندا خواهد کرد: داوطلبين گرامی، وقت تمام.
اينقدر منتظر رتبه های زير چهارده نباشيد.

همه دنيای شما آدمها پر شده از بوی باروت و جنگ، رمان بمبها و بچه ها، قصه سقفها و آوارها.
همه دنيايتان پرشده از ظلمها، دروغها، کينه ها، تزويرها، رياها، فريبها، اعتمادسوزيها، خدا فروشيها و ...
شما آدمها وقتی در مشکلی می افتيد، به شدت خدای خود را می پرستيد و آنوقت که رها می شويد، رها می شويد. بد بندگانی هستيد.
وقتی به نماز می ايستيد، چنان به شما گوش ميدهم که انگار در تمام هستی همين يک بنده را دارم. وقتی به نماز می ايستيد، چنان نماز می خوانيد که انگار چندين خدا داريد.
به اندک علمی مغرور شده ايد، حال آنکه مجهولاتتان در کنار دانسته هايتان کمی بيشتر است.(؟) کداميک از نعمتهای پروردگارتان را تکذيب می کنيد؟ و اکثرتان شکر نمی کنيد مگر عده کمی.
اگر مصيبتی به شما برسد، می گوييد از طرف خدای من و اگر پيروزی و فتحی شامل شما شود، به آن مغرور می شويد که اين منم. من به کسی ظلم نمی کنم. اين خود هستيد که به خود ستم می کنيد.
اين منم : خدای بزرگ شما
دانای نهان و آشکار شما. در لحظه، خطاهای بيشمار شما را می بينم. آيا نمی بينيد که خدا می بيند؟ ولی اين منم: پوشاننده خطاها. آيا می پسنديد که اين تصاوير چرکين را در شبکه نگاههای ديگران آپلود کنم؟ چرا شما چنين می کنيد؟ چرا قضاوت را به صاحب نهانها و آشکارها، به دانای سينه ها نمی سپاريد؟ وای بر شما.
بدانيد که حجت بر شما تمام است. من رسولانی از جنس خودتان برای هدايت شما فرستادم اما جز عده کمی هدايت نمی شوند. من بی نياز از هدايت همگان يا کفر آنانم پس به خود بيانديشيد.
وعده من به شما حتمی است. روزی به حساب کارهای همه رسيدگی خواهد شد. آنروز اعمال هرکس در پيش چشمانش مجسم است و او خود برای قضاوت کافی است.
اگر نبود دعاهای مرد برگزيده همزمان شما، اگر نبودند اندک صاحبدلانی ميان شما که چون ميخهايی استوار، بار دنيای شما را به دوش می برند، هر آن، عذابی سخت بر شما نازل می شد.
تا آنروز موعود به شما فرصت داده می شود شايد هدايت شويد و بسوی خدای خود بازگرديد که او مهربانترين مهربانان است، مهربانتر از مادرانتان برای کسانی که بازمی گردند.
تا آنروز ...

امضاء: خدای بزرگ شما

 

 

/ 15 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
(گلپونه)

ساعت ۲.۵ شب هست و من هم حواسم پرت. آپم خوشحال ميشم سر بزنی.

پرنسس

با تعجب پرسيد : فکر می کردم در پيله ای هنوز اکنون می دهم پاسخ : آری پيله کوچک من با اندازه دنيای شماست و برای پروانه شدن قاصدکی می گفت : چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد اما نه با اين آب گل آلود کثيف بلکه با زمزم نور خواستم بپرسم : سرچشمه اين نور کجاست ؟ اما باد قاصدک را با خود برد

پرنسس

راستش يک هفته ای هست که بيماری مرا در آغوش گرفته نه فقط من را حتی صدايم را هم گرفته ولی نمی تواند جلوی قلمم را بگيرد سری بزن آپم

someome

سلام می دونی چی هست . من عاشق خدام . نه به خاطر اينکه می گن بايد ... . نه نه . بلکه به خاطر اين هست که باورش کردم و در تمام لحظات زندگيم لمسش کردم . موفق باشی

خاتون!

سلام... اولا همون خاتونم!نه ری را! ری را هم مال منه...هم مال تو...هم مال همه!اون معصوميت ازلی که ماديات درگيرش نکرده...اون قسمت روحت که فارغ از دنياس!آزاده...توی خلسست....و پاکه!! اون دلواپسه خاتونه.....و دلواپسی هاشو با قلم خاتون مينويسه!!.... دوما مرسی که سر ميزنی بهم...خوشحالم ميکنی.... و مرسی که پستهامو کامل!!!!!ميخونی...آخه يه کم قروقاطين...واسه همين همه کسی حوصله ی کامل خوندنشونو نداره! درباره ی سوالات: زجر ميکشم!!زجری که بعضيا ميگن ساخته و پرداخته ی ذهن خراب خودمه...بعضيا ميگن کلا واسه فکر کردن زياده...بعضيا هم ميگن حقيقته....بايد بکشی!!! و هر کس يه جور آرامششو بدست مياره....وقتی مايه ی آرامشم گم ميشه....يا نميتونه آرومم کنه...يا خستست...يا خودشم ديوونست!....ديگه زجرا به قلم ميان!چه قديمی...چه جديد!!! اين جنگ من ه مبا خودم تموم نميشه!!چون به اين نتيجه رسيدم که هيچ کس واقعا منو نميفهمه!!! در هر صورت... زندگی تکرار جان فرسودن است...رنج ما تاوان انسان بودن ا

پرنسس

خدايا همه آنهايی که لالايی بلندن ولی خوابشون نمی بره را کاری کن که بخوابن بابا من حالم خوب نيست تو ديگه چرا آپ نمی کنی تازه می گه چرا سری نمی زنی خوب شما آپ کن اگر سر نزديم اونوقت خودم يه کاريش می کنم

پرنسس

من با اين حالم فقط ۳/۴ دفعه است که دارم می يام و تو هنوز اپ نکردی روتو برم مرد توسی

بانو **

مطلبت خيلی جالب بود يه وحی که برای همه اومده!! خيلی تازه بود به من هم سر بزني خوشحال ميشم

گابریل

ضربالمثل یونان باستان: ایرانیان چون بربرند در تقلید از بیگانگان بینظیرند.. ایس خولوس:ایران و یونان دو خواهرند که یکی در سرزمین برهوت بدویت ودیگری در سرزمین مدنیت جاخوش کرده اند. ایسوکراتس:پیرو اندیشه های ارسطو: جهانیان همه بربرند وغربیان فقط انسان"بربرها برای خدمت به غربیان خلق شده اند"سیاست یعنی دانش برده داری".پلوتارک:شرق همچنان بربر و روح شرقی هماره اسیر غربیان. هگل قرن19:یونان باستان را نمونه مدنیت غربیان معرفی میکند وایران باستان را نمونه بربریت شرقیان"و مدنیت یونانیان و بربریت ایرانیان را توجیه فلسفی میکند..

گابریل

دوستان اگر ضریب هوشی بالایی دارید و توانایی درک انتهای تفکرات فلسفی را دارید من هستم اگر در وجود خدا شک دارید یا اصلا خدایی را باور ندارید من میتونم برای شما بحثهای فلسفی رد ماتریالیسم را در اختیارتون قرار بدم . این بحثها میان مادیون و الهیون است و برداشت عقیده صحیح به خواننده واگذار شده..