طناب دود

 

روزهایآخر ماه بود روزهای بی پولی. هیچوقت این روزها را دوست نداشت. با ایناوضاع گرانی تعداد این روزهای آخر برج بیشتر هم شده بود. روزهایی که بایدبه سختی میگذشت تا اول ماه و گرفتن حقوق و پرداخت قسطها و چندرغازی کهمیماند تا آخر ماه بعد. دست ریحانه کوچولو توی دستش وارد مغازه شدند. ریحانه شروع کرد به بهانه گرفتن. بابا، بابا، پفک، پفک. حوصله نداشت. تکانشدیدی به دست کوچولوی ریحانه که توی مشت مردانه اش گم شده بود، داد. بچهآروم بگیر. پول ندارم. ریحانه با یه شوک ناگهانی آروم گرفت و نگاهش هم رویبسته های رنگی پفکها که زیر نور می درخشید. رو به مرد شکم گنده پشتپیشخوان گفت: آقا، یه بسته وینیستون.

/ 8 نظر / 5 بازدید
شملک

هی ... چه بلایی سر ما داره میاد نمیدونم؟!!

مهرگان

سلام چه با کلاس اما مالبورو بهتره[شوخی]

شکلات تلخ

مبالغه نکردی؟می شه هم پفک خرید هم سیگار.حتی در اوج بی پولی.مگه ما ها این کارو نمی کنیم؟!

افسانه

سلام كشيدن هر نخ سيگار، ‪ ۹/۵‬دقيقه از عمر انسان را كاهش مي‌دهد.

موج سینوسی

سلام داستان خیلی خوبی را انتخاب کردی رسم دنیا همیشه همین طوره خوشحال می شم سر بزنی[گل]