مقاومت میکنم

مقاومت میکنم تا این بند کوتاه اتصالم به دنیای مجازی قطع نشود

دوستان مجازی ام را دوست دارم

رفقایی که حتی نام واقعیشان را نمیدانم

هر از چند گاهی نفسی کوتاه از سینه جانم در این فضا میکشم

تا به دوستانم بگویم که من هنوز زنده ام

هنوز اینجایم

آنقدر درگیر دنیای واقعی

دنیای اجباری واقعی شده ام

که از خود مجازی ام جا مانده ام

نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧