بعضی نظرات درباره علت و فلسفه پيدا شدن حجاب :
 

- ميل به رياضت و رهبانيت (ريشه فلسفی) چون زن بزرگترين موضوع خوشی بشر است، پيروان فلسفه رهبانيت و ترک لذت، برای فراهم کردن محيط زهد، پوشش را وضع کرده اند. ترک دنيا در موضوع مال، فلسفه فقرطلبی را به وجود آورده است. بلند نگهداشتن مو در ميان هندوها و دراويش از ثمرات طرد لذت و ميل به رياضت است.

 

-عدم امنيت و عدالت اجتماعی (ريشه اجتماعی) هر کس ثروتی دارد، آن را پنهان می کند تا از دسترس ديگران دور بماند. در دوران قديم حتی در ايران خودمان، برای حفظ زنان خود از هوسرانی قدرتمندان و حاکمان، بوسيله حجاب او را مخفی می کردند.

 

- پدرشاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نيروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد (ريشه اقتصادی) نگهداری زن در خانه و رسيدگی او به کارهای خانه و فرزندان.

 

- حسادت و خودخواهی مرد (ريشه اخلاقی) مرد با حس خودپرستی و حسادت، نمی خواهد مردان ديگر با نگاه کردن يا همسخن شدن، از زنی که تحت اختيار او است، استفاده کنند.

 

- عادت زنانگی زن و احساس او به اينکه در خلقت از مرد چيزی کم دارد، به علاوه مقررات خشنی که در زمينه پليدی او و ترک معاشرت با او در ايام عادت وضع شده است (ريشه روانی) به عقيده بعضی زن از دو جهت نسبت به مرد احساس حقارت می کرده است: نقص عضو نسبت به مرد و خونروی ماهانه و حين زايمان و حين ازاله بکارت بطوری که زنان در ايام عادت ماهانه مانند يک شیء پليد در گوشه ای محبوس و از آنها دوری می شده است.

 
 

منبع: کتاب مسأله حجاب از استاد شهيد مطهری

 
 

ادامه دارد ...


نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥