يک- طرح کنترل و مديريت مصرف سوخت طرحی عظيم و ملی است که زمزمه های آن از مجالس گذشته و دولتهای پيشين برخاسته و در دولت فعلی به تصویب رسید و در مسير اجرايی قرار گرفت. اجرای اين پروژه بزرگ در سطح کشوری، مسؤوليت گرانی بود که دولت احمدی نژاد با اشراف به گستردگی طرح و احتمال بروز مشکلاتی گسترده به تناسب طرح، آن را پذیرفت و به مرحله اجرا رسانيد.

--------------------------------------------------------------------------

دو- با توجه به اختلاف قيمت بنزين در کشور و مرزهای همسايه که قاچاق آن را باعث می گرديد همچنين مصرف بی رويه اهالی داخل کشور، سهميه بندی و اعمال محدوديت کنترل شده در مصرف بنزين، امری لازم و اجتناب ناپذير می نمود. البته در بحث قاچاق، به یقين با سهميه بندی فقط می توان از خروج خرده قاچاقها، صدالبته به فراوانی بسيار، جلوگيری نمود. برای کاميونهای تانکری که بنزين را از پالايشگاهها به مقصد نيروگاهها بارگيری می کردند و در ميانه راه با تغيير مسير، مخزن کشتيها را پر می کردند، بايد فکر ديگری کرد اگر واقعا می خواهيم فکری بکنيم و دستهای بزرگ را کوتاه کنيم.


سه- عدم هماهنگی مسؤولين در اعلام شروع سهميه بندی و صحبتهای ضد و نقيض دولتمردان باعث گرديد شروع طرح با سردرگمی و برخی اغتشاشهای مردمی گرديد. بماند اينکه علت برخی ترديدها، ذخيره بنزين توسط مردم در انبارها و محلهای مسکونی و خطر انفجار اين مايع خطرناک بود که چندين مورد از اين انفجارها و ذخاير آماده انفجار مشاهده شد.


چهار- برای کلان شهری همچون تهران با جمعيتی معادل يک هفتم جمعيت کل کشور با ناوگان اتوبوسرانی نامنظم و فرسوده و محدوديت در حجم قطار شهری، سهميه بندی يه فاجعه است. با يک مديريت خوب، تسريع در ساخت چند خط جديد مترو و افزايش اساسی تعداد اتوبوسهای داخل شهری، می شد از بار سختيهای وارده بر دوش مردم با اعلام سهميه بندی تا حدودی کاست. طبق تبصره سيزده از صرفه جوييهای حاصل از مديريت مصرف سوخت بايد در تجهيز اتوبوسرانی و قطار شهری و مشکلات ترافيکی بهره گرفت ولی تا آن زمان که فقط خدا از موعد آگاه است، فشارهای ناشی از کمبود و نقصان حمل و نقل عمومی را مردم خوب و فهيم ما تحمل خواهند کرد !!! دکتر احمد توکلی در پاسخ به سؤالی که وجود سيستم حمل و نقل عمومی نسبتاً مناسب را مقدمه طرح سهميه بندی می داند، معتقد است اين مسأله همانند داستان مرغ اول بود يا تخم مرغ است.


پنج- نظارت بر اجرای صحيح و جلوگيری از حاشيه های نادرست از لوازم اساسی در موفقيت يک طرح بزرگ است. زمزمه های فروش غيرقانونی و آزاد بنزين توسط راننده های تاکسی که شامل بيشترين سهميه ها هستند و سوء استفاده کارکنان جايگاههای سوخت از کارتهای بجامانده مردم و خريد وفروش کارتهای سوخت، به يقين طرح را از رسيدن به اهداف تعيين شده برای آن دور خواهد کرد. به گفته وزير نفت، مصرف روزانه بنزين قبل از سهميه بندی بين هفتاد و يک تا هفتاد و پنج ميليون ليتر بود که آمارها در چند روز اوليه اجرای طرح حاکی از رسيدن اين مقدار به پنجاه و يک تا پنجاه و پنج ميليون ليتر در روز را دارد که با توجه به توليد چهل و پنج ميليون ليتر از آن در داخل کشور، افق آينده اميدوار کننده است.


شش- ژستهای فرماندهان ارشد نيروی انتظامی و مسؤولين قضايی از اجرای طرح امنيت اجتماعی در دستگيری اراذل و اوباش با هدف امنيت شهروندان و سالم سازی محيط زندگی مردم قبل از اجرای طرح سهميه بندی بنزين و بلافاصله اعلام اين نکته که هشتاد درصد هدف جمع آوری اراذل و اوباش برای جلوگيری از اغتشاشهای ناشی از اعلام آغاز طرح سهميه بندی بنزين بوده است، واقعاً مشمئز کننده است.


کاش به هر دليلی صداقت را پاس بداريم.

نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦