خبرنگار :
آقای احمدی نژاد ، نظرتون درباره ی اقتصاد ایران چیه ؟

احمدی نژاد می خندد.
خبرنگار : آقای احمدی نژاد ، چرا می خندید ؟
احمدی نژاد : احمدی نژاد گریه می کنه !!!

نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥